Yoga dla dzieci

Yoga to nie tylko aktywność ruchowa dla dorosłych, może być wspaniałą zabawą i nauką także dla dzieci. Badania naukowe potwierdzają pozytywny wpływ yogi nie tylko pod względem fizycznym, ale również umysłowym i emocjonalnym. Klasyczne pozycje Yogi nauczane są w formie gier i zabaw, dostosowane do wieku dzieci.  

Regularna praktyka może przyczynić się do:

  • Wykształcenia świadomości własnego ciała
  • Kształtowania procesu poznawania samego siebie
  • Utrzymania własnego ciała w dobrym zdrowiu
  • Rozwijania pamięci i koncentracji
  • Wzrostu ogólnej kondycji i odporności organizmu
  • Nabierania umiejętności radzenia sobie ze stresem
  • Kształtowania przyjacielskich relacji z rówieśnikami i rodzicami

ZAPRASZAM NA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z DOJAZDEM DO DOMU